Catalunya comparteix bones pràctiques en atenció integrada social i sanitària amb representants d’Escòcia i Finlàndia

Barcelona va acollir del 8 al 10 de maig del 2024 la primera trobada presencial del projecte DICARE, finançat en el marc del Digital Health Uptake Twinning Programme. Durant tres dies, representants dels sistemes sociosanitaris de Catalunya van compartir experiències en la implantació de solucions digitals per donar suport a l’atenció integrada social i sanitària amb els seus homòlegs a Escòcia i Finlàndia.

Amb l’objectiu de difondre les millors pràctiques, generar aprenentatges i aportar informació sobre estratègies de digitalització a llarg termini, aquest primer taller del projecte va estructurar-se en dues parts. La primera va consistir en una conferència pública organitzada per Diplocat, centrada en l’atenció integrada social i sanitària a les zones poc poblades. La segona, va estructurar-se com a reunió interna de dos dies, dedicada exclusivament a explorar l’estratègia i les iniciatives de Catalunya en matèria d’atenció integrada social i sanitària.

Conferència de Diplocat: ‘Aïllats però atesos’

L’objectiu de la jornada ‘Aïllats però atesos’ de Diplocat era incentivar l’estudi i l’intercanvi de models de bones pràctiques internacionals aplicables a l’atenció social i sanitària a zones remotes o poc poblades de Catalunya, contribuint d’aquesta manera a facilitar l’equilibri territorial i la lluita contra el despoblament.

La conferència va iniciar-se amb una sessió sobre les principals tendències polítiques i d’implementació de la transformació digital i l’atenció integrada a Europa. A continuació, va celebrar-se una taula rodona sobre experiències innovadores de Suècia, Escòcia, Finlàndia i Catalunya i com utilitzen les eines digitals en els sectors sanitari i social per facilitar el seu treball en zones remotes. I per últim, a la segona taula de debat es van compartir accions i mesures concretes que s’estan implementant per aconseguir una atenció integrada social i sanitària de qualitat a les zones rurals i poc poblades.

Reunió interna

Després de l’èxit de la conferència a Diplocat, els representants de Catalunya, Escòcia i Finlàndia es van reunir durant dos dies a les instal·lacions de la Fundació TIC Salut Social, que també va col·laborar activament en l’organització de la jornada. La finalitat d’aquesta trobada era presentar amb detall l’estratègia catalana d’atenció integrada social i sanitària, i alguns dels projectes i iniciatives més significatius que s’estan liderant al territori, com l’agenda de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, l’estratègia de transformació digital del Departament de Salut, les noves funcionalitats de la història clínica única a l’Atenció Primària, el pla de transformació digital del Departament de Drets Socials, o el desenvolupament de la plataforma W Social, entre d’altres qüestions.

Testimonis

Els participants al taller van coincidir en l’oportunitat única d’aquesta experiència de twinning, que els va permetre compartir reptes comuns i estratègies innovadores, i aprendre de les millors bones pràctiques a Catalunya.

Donna Henderson, cap de Relacions Internacionals, Direcció Financera de Salut i Atenció Social, Digital i Governança del Govern d’Escòcia, va reconèixer després del segon dia de reunió que “tot i que sabia moltes coses de Catalunya i en què heu estat treballant, he après algunes coses noves. He pogut actualitzar-me sobre la vostra estratègia de salut digital i el pla de salut (…) i ha estat molt positiu veure d’on veníeu”. Segons va afirmar, aquest tipus de tallers són inspiradors i una oportunitat d’aprenentatge molt valuosa que els permet “tornar a casa pensant com podríem fer les coses d’una altra manera”.

Per la seva banda, Vesa Jormanainen, asseessor del Ministeri de Salut i Afers Socials del govern de Finlàndia, va assegurar que aquestes sessions no només són informatives, sinó també una plataforma per compartir i rebre comentaris sobre diferents enfocaments. El representant finlandès va valorar especialment “la qualitat de les presentacions catalanes a la reunió, com per exemple, en els temes de treball social o de benestar social, o l’excel·lent exposició sobre la transformació digital que s’està produint aquí a Catalunya”.

Finalment, Joan Carles Contel, membre de la Direcció Estratègica d’Atenció Integrada de la Direcció General d’Ordenació i Recerca Sanitàries del Departament de Salut, va apuntar que aquestes reunions són determinants per avançar en l’agenda d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya: “les discussions ens van permetre aprofundir en elements clau, superar barreres i avançar més en la nostra agenda d’atenció integrada a Catalunya”.

Properes passes

Després de visitar Catalunya, en un parell de setmanes, els representants es tornaran a reunir a Finlàndia i Escòcia per centrar-se en les seves respectives experiències regionals pel que fa a l’atenció integrada social i sanitària. Posteriorment, els socis del projecte buscaran la prestació de serveis experts per descriure els requisits tècnics i funcionals per a l’atenció integrada social i sanitària. També organitzaran tallers amb les parts interessades rellevants de cada regió per discutir les conclusions, acordar la seva possible adopció i informar sobre les estratègies de desenvolupament i els plans d’implementació futurs en cada regió. Finalment, redactaran un informe sobre les principals lliçons apreses.

El Digital Health Uptake ha rebut finançament del programa Digital Europe de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 101083929

  • Representants dels Departaments de Salut i Drets Socials de Catalunya van organitzar a Barcelona la primera trobada presencial amb els seus homòlegs a Finlàndia i Escòcia, en el marc del projecte DICARE.