Aplicació mòbil per a situacions d’emergència en desastres naturals

Autor: Adrià G.Font   /  12 de juliol de 2019

Durant el mes de juliol s’ha defensat el projecte de TFG titulat «Aplicació mòbil per a situacions d’emergències en desastres naturals» vinculat estretament al projecte Trillium II.

El projecte -proposat des de la Fundació TIC Salut i Social  i tutoritzat per Ariadna Rius conjuntament amb altres membres de la fundació- ha estat realitzat per l’estudiant Joan Solans qui està realitzant les seves pràctiques i el seu TFG d’Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació del Tecnocampus de Mataró,

El projecte consisteix principalment en habilitatr la visualització l’International Patient Summary (IPS)  en una aplicació mòbil en situacions de desastre natural i en escenaris transfronterers.

Per a dur a terme aquest projecte, s’ha treballat en el marc del projecte Trillium II, el qual definia en aquest IPS quina informació es pot visualitzar a l’aplicació.

Per aconseguir la realització d’aquest projecte, l’estudiant ha desenvolupat una aplicació amb Android. Conjuntament amb la Fundació s’ha pogut implementar un servidor FHIR.

FHIR és l’últim estàndard d’interoperabilitat clínic que ha desenvolupat HL7. L’estàndard defineix un conjunt de “Recursos” que representen conceptes clínics granulars, els quals han sigut recuperats des de l’aplicació.

Aquest servidor ha sigut desplegat per part de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat per a poder recuperar les dades d’aquests pacients des de l’aplicació mòbil.

Durant el desenvolupament del projecte, es va poder participar en una prova de camp real per a poder testejar l’aplicació del projecte.

Aquí us deixem un enllaç on s’amplia la informació.

  • L’estudiant Joan Solans presenta el seu Treball Final de Grau