“Allà on hi ha una infermera es pot fer servir ATIC”

La terminologia ATIC és un llenguatge d’interfase d’infermeria que conté conceptes propers al llenguatge natural codificats i serveix per representar el procés de prestació de cures i els seus resultats en els sistemes d’informació assistencials. A diferència d’altres sistemes de llenguatge tradicionals, “ATIC facilita la comprensió directa dels termes per la seva proximitat al llenguatge natural”. Així ho explica l’Adjunta de Coneixement, Sistemes d’Informació i Data Science de la Direcció de Cures de l’Institut Català de la Salut (ICS), Maria Eulàlia Juvé, en una entrevista amb la Fundació TIC Salut Social, feta amb motiu de la publicació de l’ATIC al Servidor Terminològic. L’any 1992, Juvé va crear aquesta terminologia que actualment s’utilitza a 18 hospitals i a la majoria de centres d’atenció primària de Catalunya, a través del Programa ARES.

Entrevista a Maria Eulàlia Juvé, creadora de la terminologia ATIC

Àmbit d’ús de la terminologia ATIC

ATIC inclou conceptes per representar qualsevol prestació de cures en qualsevol àmbit sanitari i sociosanitari. En altres paraules, tal com apunta Juvé, “allà on hi ha una infermera es pot fer servir ATIC”.

La representació del procés de prestació de cures inclou les observacions, valoracions i vigilància que fan les infermeres sobre les persones pacients, però també tot el raonament diagnòstic que hi ha darrera de cadascuna de les accions que fan. “I aquest raonament diagnòstic -apunta Juvé-, ajuda i s’orienta a demarcar i entendre la pròpia naturalesa de l’activitat infermera que està molt orientada a prevenir, no només a cuidar i a curar, sinó a evitar que passin més coses de les que ja passen”.

D’altra banda, la terminologia conté un sistema d’equivalència dels diagnòstics infermers, essencialment amb la CIM-10, que és la 10a revisió de la Classificació estadística internacional de malalties i problemes relacionats amb la salut; un fet que facilita la comunicació entre els professionals i els diferents sistemes d’informació assistencials.

ATIC al Servidor Terminològic

ATIC s’estructura en tres eixos principals (valoració, diagnòstic i intervenció) i 10 secundaris (accions i condicions; atributs; beneficiaris; escales i unitats de mesura; espai, localització i posició; focus; judici; productes, medicaments, aliments i substàncies; recursos, mitjans i context; i temporalitat).

Des del desembre del 2022, els professionals de la salut de Catalunya tenen disponible el catàleg d’ATIC al Servidor Terminològic, gràcies a la tasca de l’equip d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut Social, l’Àrea de Catàlegs del Departament de Salut i la col·laboració activa de la creadora d’ATIC.

Per a Juvé, es tracta d’una fita destacada, ja que “en l’arquitectura de sistemes i en l’organització d’un sistema de salut és primordial que existeixi una eina com el Servidor Terminològic que pugui donar servei als proveïdors i als professionals, i per tant, també indirectament a pacients i familiars sobre els catàlegs normalitzats de llenguatge clínic en l’àmbit sanitari”.

Podeu veure l’entrevista completa a Maria Eulàlia Juvé en aquest vídeo penjat al canal de YouTube de la Fundació TIC Salut Social.

  • Parlem amb la Maria Eulàlia Juvé, creadora del llenguatge d’interfase ATIC, que s’utilitza actualment a un gran nombre de centres hospitalaris i CAPs.