A propòsit del Mapa de Tendències 2019

Autor: Lourdes Rodriguez   /  19.03.2019

Amb motiu dels resultats de l’estudi anual del Mapa de Tendències i la jornada celebrada el passat dia 14 de març al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona per oferir-ne els resultats al sector salut, he mantingut una conversa amb Imma Bosch, responsable de l’Oficina eSalut, sobre els resultats de l’informe i l’estat actual dels Sistemes d’Informació. Aquestes són algunes reflexions  i apunts sobre els següents passos a seguir des de la Coordinació General de les TIC del Departament de Salut.

  • Actualment hi ha registrades a HC3 43 millions de publicacions actives. Tenint en compte el volum demogràfic a Catalunya, quina valoració fas d’aquesta dada?


Es tracta d’una dada molt bona des del punt de vista d’atenció integrada en un sistema sanitari públic. Pocs països poden dir que comparteixen dades amb la totalitat de proveïdors del sistema. Si tenim en compte que el sistema sanitari català disposa de molts sistemes d’informació diferents i que aquesta compartició es fa amb totes les línies assistencials (Atenció Primària, Hospitària, Sociosanitaris i Salut Mental), és una bona estadística.

A més ara també comencem a compartir dades de benestar social provinents dels Ajuntaments, concretament del de Barcelona. Les experiències que coneixem d’altres països són de compartició parcel·lada en organitzacions sanitàries integrades però no comparteixen dades amb tots els proveïdors sanitaris, i encara menys, amb totes les línies assistencials dels sistema de salut. De social tampoc.

No obstant els dos objectius més rellevants en HC3 són, garantir la qualitat de les dades i augmentar de forma progressiva la recollida de dades estructurades.

  • Podries comentar la següent dada? El 60% de les Entitats Proveïdores, segons les enquestes del Mapa de Tendències, accedeixen a d’HC3 via ETC i incorporen dades a les estacions de treball clínica via Web Service. El 40% restant consulta les dades mitjançant el visor professional d’HC3.


El fet que la majoria de proveïdors faci ús dels Web Service ETC d’HC3 permet presentar les dades de manera integrada en la seva pròpia estació de treball clínic. Això fa que els professionals no hagin de consultar informació via el visor del professional d’HC3, i per tant, la informació sanitària publicada d’en altres proveïdors assistencials queda integrada a les pròpies estacions clíniques de treball.

Cal seguir treballant per ampliar la compartició d’informació i aquesta resideixi tota en un únic repositori i es pugui consultar de manera àgil pels professionals.

El nou projecte de l’Historial Electronic de Salut (HES), producte de la fusió  de HC3 i ECAP, permetrà disposar d’un sistema únic informació a tots els àmbits assistencials del sistema.

  • HC3 està integrada amb les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de l’Ajuntament de BCN. El següent pas és la interconnexió progressiva de tot el territori. Perquè es fa de manera progressiva?


Cal marcar una estratègia comuna entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut per tal de prioritzar l’atenció integrada. És molt important que hi hagi una estratègia definida conjunta per avançar més ràpid i poder superar eventuals dificultats tècniques d’integració com la compatibilitat dels diferents Sistemes d’Informació.

  • Considereu que 14000 derivacions a IS3 és una xifra bona? Què caldria per millorar-la?


Malgrat a dia d’avui tots els proveïdors d’Atenció Especialitzada i d’Atenció Primària estan connectats a la plataforma IS3, cal insistir en augmentar les derivacions electròniques per a totes les especialitats assistencials i per tots els àmbits, Sociosanitaris i Salut Mental.

Potenciar la interoperabilitat dels sistemes a través de la plataforma IS3 és estratègic, però s’ha de reconèixer que encara hi ha molt marge de millora.

Creiem que la incorporació de l’eina de formularis a IS3, tan demandada pel sistema, afegirà valor pels professionals en el procés de derivació, el qual permetrà ser molt més eficients en l’acte assistencial.

  • L’Econsulta presenta 60000 persones com a usuaris habituals segons l’estadística actual. Què n’opines? 


És un canal de comunicació professional-pacient que oferim al sistema i que permet millor accessibilitat al ciutadà i optimització dels temps de consulta als professionals.

La progressió del servei és positiva, cada setmana s’incorporen un mitja de 50 professionals nous i uns 500 pacients nous.

Per consolidar el sistema eConsulta, per la basant del ciutadà, cal potenciar la visita no presencial a través de eConsulta. Aquest sistema incrementa l’ús de LMS.

  • I pel què fa als usuaris totals de La Meva Salut, 450000 sobre el total demogràfic, quin marge de millora tenim?


Certament hi ha 450.000 usuaris. D’aquests, 40.000 ciutadans ho utilitzen habitualment (accessos CIP diferents per mes). Darrerament s’han realitzat accions per la millora en l’accessibilitat, funcionalitats i incorporació de més informació que en aquests moments ja resideix en el sistema .

No obstant l’accessibilitat de l’aplicació requereix una doble verificació de les dades del ciutadà, per aquest motiu i segons les enquestes rebudes és un punt a millorar. Estem parlant amb APDCAT i CESICAT per poder trobar la manera de facilitar l’accés als ciutadans a La Meva Salut tot complint les mesures de seguretat necessàries.

 

 

Comparteix