• Impulsar l’ecosistema de la IA en Salut promovent la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i facilitant la transferència de coneixement al Sistema de Salut de Catalunya.
 • Promoure la millora de l’eficiència del Sistema de Salut de Catalunya desenvolupant solucions d’IA a nivell sistèmic amb la finalitat de millorar el benestar de les persones.
 • Facilitar l’alineament estratègic de tots els agents implicats responent a les polítiques i prioritats globals de Salut sense prioritzar interessos de tercers.
 • Afavorir la participació i implicació de tot el Sistema de Salut de Catalunya per garantir una millora substancial en la qualitat de la informació i en l’assoliment de resultats de major impacte en el conjunt del Sistema amb els recursos dedicats.
 • Promoure l’equitat, garantint l’accés a tot el Sistema de Salut de Catalunya de les solucions desenvolupades, evitant desigualtats entre centres i homogeneïtzant la qualitat assistencial.
 • Accedeix al web del Programa Salut/ IA

Què és?

La Intel·ligència Artificial és una tecnologia digital avançada que permet a les màquines reproduir o superar algunes de les habilitats que requereixen intel·ligència quan són realitzades per humans.

L’impuls d’aquesta tecnologia en l’àmbit de la Salut és cabdal per l’àmplia repercussió que generarà sobre el benestar de la ciutadania, permetent l’evolució cap a la Medicina de les 4 Ps:

 

Aplicacions

La recerca i desenvolupament d’eines d’IA en Salut està experimentant un gran creixement en els darrers temps. Aquestes aplicacions abasten àmbits molt diversos:

 • Suport a la presa de decisions dels professionals de la Salut en relació al tractament i la prevenció de malalties.
 • Assoliment de diagnòstics més acurats.
 • lnterpretació de resultats de proves d’imatge de forma automatitzada. 
 • Monitorització dels registres electrònics de salut.
 • Identificació d’interaccions entre fàrmacs.
 • Promoció i prevenció de la salut col·lectiva.
 • Vigilància epidemiològica, entre d’altres.

Finalitat

L’àrea d’IA de la Fundació TIC Salut Social té com a finalitat la creació d’un entorn facilitador pel desenvolupament i implementació de solucions d’IA per a l’optimització del Sistema de Salut de Catalunya prenent com a eix central la millora de la salut dels ciutadans, que esdevenen el centre del sistema.