Formulari d’obtenció de subconjunts d’SNOMED CT

  Omplint el següent formulari s'obtindran les dades per accedir a l'àrea de descàrrega de subconjunts d'SNOMED CT que conté els següents subconjunts:

  • APA: conceptes SNOMED susceptibles de ser usats en un Servei d’Anatomia Patològica
  • Microglossari: conceptes més usats per codificar mostres per part dels hospitals de Catalunya que publiquen al RAPA (Registre d’Anatomia patològica)
  • SNC: subset de conceptes neoplàsics de SNOMED i el seu mapeig a ICD-O-3.2
  • STT: subset de conceptes topogràfics de SNOMED i el seu mapeig a ICD-O-3.2
  • Laboratori (CAT): Subconjunt de proves comparables LOINC per a fer-ne el seguiment independentment del centre que les realitzi (a través d’HCCC), i subconjunt de proves úniques LOINC, que només es realitzen una vegada a la vida del pacient (disponibles també a HCCC). El subconjunt de proves comparables inclou la part de serologia corresponent a la publicació de la microbiologia a Salut Pública.
  • Serveis assistencials, especialitats i unitats funcionals (CAT): Catàlegs unificats de serveis assistencials, especialitats mèdiques i d’infermeria i unitats funcionals.
  • Catàleg de radiologia de la SERAM (ES i CAT)
  • Catàleg de medicina nuclear de la SEMNim (ES i CAT)
  • Documents clínics i Al·lèrgies traduïts al català pel TERMCAT

  Dades del sol·licitant


  Informació del contacte

  Informació sobre el seu ús


  Activitat del Tractament: Gestió de la Comunicació
  Responsable del Tractament: Fundació TIC Salut Social.
  Finalitat: Donar resposta a les sol·licituds d’informació. Les dades es conservaran pel temps necessari per atendre i gestionar aquestes sol·licituds.
  Legitimació: L’interès legítim, segons l’art. 6 RGPD, segons el qual l’entitat pot mantenir una comunicació amb sol·licitants d’informació.
  Destinataris: No es preveuen altres destinataris diferents del responsable del tractament.
  Drets: Podeu exercir els vostres drets a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
  Informació adicional: Podeu trobar la informació més detallada a la nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat/avis-legal/

  Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit al TicSalut, amb seu a l'Edifici Salvany, C/de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.