Extensió Catalana d'SNOMED CT

L’Extensió catalana SNOMED CT és l’edició nacional d’SNOMED CT per al territori català mantinguda i distribuïda per l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut Social pel Departament de Salut de Catalunya. Recull tots els conceptes, descripcions i relacions en català i castellà utilitzats dins del territori, així com els diferents subconjunts emprats en un gran ventall d’àmbits del Sistema Sanitari Català.

Tota la gestió de l’Extensió Catalana es fa en col·laboració amb grups de treball de professionals clínics i de l’àmbit social del Sistema Sanitari Català que expressen les seves necessitats. 

Com a Centre Nacional de Referència d’SNOMED a Catalunya tenim la responsabilitat de mantenir i actualitzar l’Extensió Catalana d’SNOMED CT i els seus Conjunts de Referència durant l’any, i fer una publicació anual, segons les necessitats del Sistema Sanitari Català.

Per sol·licitar l’última versió de l’Extensió Catalana d’SNOMED CT s’ha habilitat el següent formulari:

Formulari Sol·licitud Extensió Catalana i Subconjunts d'SNOMED CT

Omplint el següent formulari rebreu un correu amb les dades per accedir a l’àrea de descàrrega d’SNOMED CT que conté: L’última versió de l’Extensió Catalana d’SNOMED CT, les diferents versions Internacional i Espanyola de les que depèn l’Extensió Catalana d’SNOMED CT, i els diferents Subconjunts de l’Extensió Catalana d’SNOMED CT, que trobareu respectivament en els següents arxius:

Extensió catalana (30/06/2023)

SNOMED Internacional i extensions:

 • Versió Internacional (31/01/2023)
 • Versió Internacional Spanish Edition (30/04/2023)
 • Extensió Espanyola SNS (01/06/2023)
 • Extensió Espanyola de Medicaments (01/05/2023)

 

Catàlegs de subconjunts SNOMED CT:

 • APA: conceptes SNOMED CT usats en un Servei d’Anatomia Patològica
 • Microglossari: conceptes més usats per codificar mostres per part dels hospitals de Catalunya que publiquen al RAPA (Registre d’Anatomia Patològica)
 • SNC: conceptes neoplàsics d’SNOMED CT i el seu mapeig a l’estàndard ICD-O-3.2
 • STT: conceptes topogràfics d’SNOMED CT i el seu mapeig a l’estàndard ICD-O-3.2

 

  Dades del sol·licitant

  Informació del contacte
  Informació sobre la llicència
  Centre Nacional de Referència d'SNOMED CT a Catalunya

  L’International Health Terminology Standards Development Organization (IHTSDO), que es comercialitza com SNOMED International, és l’organització que té els drets de la propietat intel·lectual i el propòsit de desenvolupar, mantenir, promoure i permetre l’adopció i l’ús correcte de SNOMED CT en els sistemes de salut de tot el món.

  SNOMED CT és un estàndard dissenyat específicament per l’intercanvi d’informació sanitària electrònica i per registrar i compartir dades clíniques. Va ser creat amb l’objectiu de cobrir la necessitat de normalització de la terminologia del domini de salut, per aconseguir la interpretació semàntica mundial entre els diferents actors i sistemes que intervenen en els processos clínics.

  Les seves característiques principals són:

  · Oferir un gran nivell de detall, granularitat i jerarquia múltiple, així com la possibilitat de relacionar-se amb altres vocabularis controlats.

  · Cobrir totes les funcions que pot realitzar com a vocabulari controlat, permeten la seva consulta des del cercador internacional, el seu ús integrant-se a diferents sistemes com a estàndard d’interoperabilitat, i la seva anàlisi de dades per la presa de decisions.

  Alguns països mantenen i distribueixen, com a membres de SNOMED International, una edició nacional de SNOMED CT per a utilitzar dins del seu territori.

  Des de 2010 la Fundació TIC Salut Social va rebre l’encàrrec per part del Departament de Salut de Catalunya d’impulsar l’ús de SNOMED CT com a estàndard de referència al territori català.

  Des de 2011 el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social com a membre de SNOMED Internacional va atorgar un “namespace” per al Departament de Salut de Catalunya per crear una Extensió Catalana d’SNOMED CT.

  Des de 2011 la Fundació TIC Salut Social té l'encàrreg per part del Departament de Salut de crear, gestionar i mantenir l'Extensió Catalana d'SNOMED CT, pel que ens ha portat a ser el Centre Nacional de Referència d’SNOMED CT a Catalunya. 

  Els Centres Nacionals de Referència d’SNOMED CT (CNR) són els organismes oficials amb autoritat, responsabilitat i obligacions sobre extensions d’SNOMED CT per a les quals SNOMED International ha adjudicat llicència i “namespace”. També són l’enllaç entre afiliats, membres i SNOMED International.

  Restem a la vostra disposició per qualsevol necessitat d’SNOMED CT, podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic: ofsti@ticsalutsocial.cat.