XPatient Barcelona Congress 2020

29 /Sep
29

Sep

  • Observatori
  • Esdeveniment en línea
  • 29 September 2020 De 12:00 a 17:00h
  • Gratuïta prèvia inscripció

L’XPatient Barcelona Congress, enguany arriba a la seva 5a edició, els dies 29 i 30 de setembre 2020, i ho farà en format virtual!

En l’edició 2020, el repte se centrarà en conèixer com les iniciatives incideixen en la millora de l’experiència del pacient i quines han estat les lliçons apreses per part de pacients i professionals sobre la crisi de la Covid-19.

Eixos temàtics

  1. L’EMPODERAMENT DEL PACIENT I DEL CUIDADOR: COM AVALUAR I MILLORAR LES SEVES EXPERIÈNCIES D’USUARI

L’experiència del pacient es considera un dels tres pilars de la qualitat, juntament amb la seguretat i l’efectivitat.

El punt de partida imprescindible per avaluar l’experiència del pacient és no fer suposicions. Primer cal comprendre de quina manera el pacient percep i viu el procés assistencial. Aquesta perspectiva del pacient es pot obtenir de maneres molt diverses, preguntant directament, facilitant espais i instruments per expressar els punts de vista del pacient o analitzant d’una manera diferent la informació disponible (com per exemple, les reclamacions, els suggeriments o les felicitacions).

En aquest apartat es debatran qüestions com ara, com s’analitzen les seves impressions? de quina manera es pot recollir sistemàticament en enquestes el seu feedback? Quins processos s’empren per analitzar els comentaris i poder actuar en conseqüència?

2. LA COCREACIÓ AMB PACIENTS: PROCEDIMENTS PARTICIPATIUS ON L’USUARI ÉS L’ACTOR PRINCIPAL

Sembla clar que la millora dels serveis no és plenament eficaç si no es fa amb la participació de les persones que els han de rebre.

Plantejar projectes de cocreació amb la participació dels pacients requereix habilitats en la gestió de grups de treball (amb una aproximació propera al design thinking) i, a més, un canvi d’actitud fonamental: minimitzar l’asimetria entre pacients/cuidadors i professionals que participen en el procés de cocreació (reciprocitat).

En aquest apartat es debatran qüestions com ara com s’ha tingut en compte l’opinió activa del pacient? s’han avaluat les seves funcionalitats amb pacients com a integrants d’un mateix equip? s’ha tingut en compte la funcionalitat, seguretat o usabilitat del prototip proposat juntament amb el pacient?

3. LA TECNOLOGIA AL SERVEI DEL PACIENT: EINES INTERACTIVES PER DONAR SUPORT A L’AUTOCURA

La tecnologia juga un paper clau quan es parla de l’experiència del pacient. La tecnologia pot ajudar decisivament a recollir el feed-back del pacient (senyals, apps, preguntes…). Però a través de la tecnologia també es pot millorar l’experiència del pacient: informació, intervencions terapèutiques (realitat virtual), alarmes…

La tecnologia també juga un paper en l’apoderament del pacient, dotant-lo de la informació i dels recursos que l’ajudaran a prendre les decisions més apropiades per a la seva salut. La tecnologia, a través de diverses estratègies que van de la informació a la gamificació, pot ajudar decisivament a l’adopció d’estils de vida saludables.