Seguretat del Pacient: Impacte de la pandèmia de la COVID-19

08 /Jun
08

Jun

  • Seguretat
  • Online
  • 08 June 2022 de 16:00 a 17:00
  • Gratuït prèvia inscripció
  • Inscripcions

La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un repte per a totes les organitzacions sanitàries. Han aparegut nous problemes de seguretat relacionats amb la malaltia i la seva gestió clínica, i ha evidenciat la debilitat dels sistemes sanitaris, afectant la qualitat assistencial de pacients no COVID. Especialment pel fa a l’impacte en els professionals. Paral·lelament, s’ha reforçat el treball en equip, s’han modificat processos i la tecnologia de la informació ha facilitat l’atenció sanitària amb nous models de comunicació.