"Roadmap" i model de governança

29 /Nov
29

Nov

  • Transformació Digital
  • Online
  • 29 November 2021 10:00 - 16:30
  • Gratuït
  • Inscripcions

Webinar organitzat pel consorci del projecte X-eHealth per tal de definir un model d’Història Clínica Electrònica Europea per compartir informació de salut de manera segura, el model de governança i estructures de gestió.