Realitat Virtual i augmentada: Una mirada diferent al futur de la salut

29 /Apr
29

Apr

  • Transformació Digital
  • Sala d'actes
  • 29 April 2020 14:30 a 18:30h
  • Places limitades
  • La Realitat Virtual i la Realitat Augmentada (RVA) estan sent utilitzades en diferents àmbits del sector salut, des de l’educació del pacient i el seu empoderament fins al tractament.
  • Aquestes tecnologies proveeixen d’un entorn segur que permeten simular escenaris realistes amb poc o sense cap mena de risc, i tot i que encara es troba en estadis inicials, els beneficis potencials són significatius.
  • La RVA en salut anirà en augment, particularment a mesura que la integració amb sensors i la bioretroalimentació esdevinguin més sofisticats.
  • En aquesta jornada, debatrem sobre l’estat de l’art i el futur de la RVA en salut a Catalunya, tot explicant casos d’ús tant a la indústria com a hospitals