Jornada d’Innovació Social

17 /May
17

May

  • Integració Social i Sanitària
  • El Casal del Metge
  • 17 May 2018 De 9:00h a 13:15h

Per què és important?

El professional ha de ponderar les seves decisions a partir dels desitjos i preferències de la persona a la que atén i les necessitats del seu entorn: família, cuidadors, veïns, i altres professionals. La persona que és atesa vol seguir vivint a casa però la seva fragilitat la fan vulnerable a determinades situacions. Que els desitjos i necessitats d’aquesta persona puguin ser respectats depèn en gran mesura del seu grau d’autonomia i competència en el dia a dia, en la seva quotidianitat. Com pot definir el professional l’estil de vida que una persona té i valorar els canvis que es produeixin si no és amb grans dosis d’intuïció i valentia?

Mitjançant la introducció de tecnologia de seguiment d’hàbits i rutines a distància es pot acompanyar la persona oferint-li seguretat per poder viure de forma autònoma. A més, aquestes noves eines aporten al professional la precisió que necessita a l’hora de prendre decisions i l’ajuden a contenir les pressions de l’entorn en defensa de la voluntat de la persona.

Per la seva banda, el professional ha d’estar preparat per incorporar la “tecnologia social” com a eina de treball (seguretat, acompanyament, diagnòstica …) i transmetre la informació que li aporta alhora que vetlla per la integritat dels drets en conflicte: Autonomia vs. Intimitat.

Objectiu:

Donar a conèixer experiències de treball conjuntes en l’ús de tecnologia per millorar l’autonomia de la persona a través d’eines professionals i d’ajuda a la presa de decisions. A partir d’aquest aprenentatge s’obren noves línies de treball sobre com la societat veu el futur i quins reptes es plantegen respecte a l’aplicació de tecnologia d’ajuda en l’àmbit social. 

A qui es dirigeix:

  • Administracions i organismes públics
  • Serveis Domiciliaris: SAD, Teleassistència…
  • Professionals dels serveis socials i sanitaris
  • Entitats i col·lectius ddel tercer sector i/o dependents
  • Professionals i investigadors de l’entorn envelliment i atenció centrada en la persona
  • Empreses del sector