Invitació a les conclusions recollides a l'Open market Consultation de TIQUE

07 /Apr
07

Apr

TIQUE’s OMC Results

El dijous 7 d’abril, el Projecte Europeu de Recerca TIQUE presentarà les conclusions recollides durant l’Open Market Consultation que va fer entre l’octubre del 2021 i el febrer del 2022.

Més de 150 professionals del sector es van sumar als 4 seminaris que TIQUE va organitzar durant aquest període, en què se’ls va donar informació sobre l’abast del projecte, els membres del seu equip, el finançament i el calendari. Alhora, es va posar a disposició dels assistents un qüestionari en línia per demanar informació sobre l’estat de l’art al sector i les tendències de la tecnologia i els serveis per a pacients amb problemes cardíacs o en risc de patir-los.

La informació recopilada serveix per elaborar el plec de condicions definitiu del contracte de serveis.
Si esteu interessats/des a conèixer els resultats de l’Open Market Consultation directament dels seus tres contractants públics -l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Espanya), l’Azienda Sanitària Locale Avellino (Itàlia) i la Regió de Västerbotten (Suècia)- us conviden a participar al seminari web