Innovació organitzativa per implementar la integració assistencial

06 /May
06

May

  • Organitzacions

CICLE MIREM EL FUTUR AMB UNA MIRADA OBERTA AL MÓN

Fa molt temps que es parla sobre la necessitat de millorar la coordinació entre àmbits assistencials, però malauradament, els circuits assistencials no són prou àgils i falten incentius de contractació conjunta.
Integració assistencial vol dir serveis coordinats i orientats a què les persones rebin un contínuum d’atenció en funció de les seves necessitats i durant tot el curs de la vida.
En aquesta sessió organitzada per La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, coneixerem com s’està abordant en altres països la integració assistencial, quin és el compromís de l’Administració i com s’està aplicant en el nostre entorn.