e-pitching: "Digitalització, interoperabilitat, gestió i anàlisi de dades i IA en salut"

08 /Apr
08

Apr

  • Observatori
  • Esdeveniment en línea
  • 08 April 2021

La plataforma coNNecta CSC és una iniciativa de l’Àrea de Farmàcia i del Medicament del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) que vol proporcionar un punt de trobada entre les empreses que ofereixen solucions innovadores i capacitats científico-técniques, i les necessitats de les entitats associades al CSC.

Aquest nou espai permet:

  • Seleccionar aquelles solucions que ofereixen les empreses/proveïdors que millor s’adaptin a les inquietuds i peticions dels associats al CSC a l´espai habilitat com Spike market
  • Generar coneixement de les alternatives innovadores i potenciar la seva transferència tecnológica posant en valor els resultats de l´I+D+i per convertir-les en oportunitats de millora beneficioses i rentables per ambdues parts
  • Facilitar i establir nexes de comunicació amb els associats i les organitzacions per promoure les oportunitats de col.laboració
  • Més transparència i equitat envers les empreses i proveïdors que col·laborin a través del coNNecta CSC

A través de coNNecta CSC, hem celebrat el 21 de gener de 2021 el primer e-pitching sobre Productes sanitaris i altres dispositius mèdics en context de pandèmia per COVID-19. El pròxim e-pitching serà el 8 d’abril, estigués atent a les nostres xarxes i canals de comunicació, on anunciarem el programa i l’obertura d’inscripcions.