Big Data i Serveis Socials

10 /Mar
10

Mar

  • Integració Social i Sanitària
  • Palau Macaya
  • 10 March 2020 18:00
  • Gratuït

Un avenç necessari per planificar i prendre decisions, guanyar eficiència i eficàcia, desenvolupar estratègies proactives i preventives, i impulsar la personalització dels serveis.

Límits i oportunitats del big data per millorar els serveis socials

CONFERÈNCIA

Dimarts 10 de març de 2020, a les 18 h.

Vivim en un context socioeconòmic cada vegada més complex, on conviuen velles i noves realitats socials. L’evolució de l’estructura de riscos i vulnerabilitats socials dels territoris com a conseqüència dels canvis demogràfics, l’envelliment de la població, els fluxos migratoris o les transformacions dels mercats del treball i l’habitatge, genera descompensacions freqüents en l’àmbit de la intervenció dels serveis socials locals, i sovint les persones que necessiten atenció social no s’identifiquen com a població de risc o no reben l’atenció social adequada a causa de la intervenció reactiva, no planificada i fragmentada que sovint ofereixen els serveis socials. L’atenció social de les persones en situació de risc o de vulnerabilitat i les actuacions preventives per reduir els factors de risc associats a les seves necessitats són un repte permanent per als professionals, els gestors i els proveïdors de serveis socials, ja sigui per garantir l’autonomia personal de les persones en situació de dependència, la subsistència material i instrumental de les famílies en situació de pobresa, o la participació en la comunitat de les persones que pateixen situacions d’exclusió i/o discriminació. Després de diverses conferències-debats i seminaris de treball que han permès reflexionar sobre com les dades massives poden aportar avui en dia solucions a aquests reptes del sistema de serveis socials, es presentaran les conclusions i recomanacions del procés de reflexió que s’haurà fet.

A càrrec de:

  • Fernando Fantova, consultor expert en serveis socials.

Presenta i modera:

  • Montse Cervera, presidenta de la Fundació iSocial.