2n taller: Teleassistència i monitorització de pacients crònics

30 /Jun
30

Jun

  • Transformació Digital
  • Online
  • 30 June 2020 12:00 a 13:30h
  • 70€ taller

La teleassistència i monitorització mitjançant l’ús de les TIC és un àrea d’innovació cada vegada més rellevant en la prestació de serveis. A més, arrel de l’alerta sanitària decretada pel SARS-CoV-2, sistemes sanitaris d’arreu del món s’han actualitzat per donar resposta en aquesta crisi.

Aquest mòdul tractarà conceptes i elements clau sobre nous paradigmes de teleassistència i monitorització.

Objectius

  • Entendre els conceptes relacionats amb els serveis de teleassistència i monitorització de crònics, a nivell assistencial i de sistemes d’informació.
  • Analitzar els elements clau en el disseny i implementació de projectes sobre teleassistència i monitorització.
  • Treballar un cas pràctic d’aplicació en l’actual alerta sanitària pel COVID-19

Continguts

  • Situació actual i casos d’ús en teleassistència i telemonitorització de crònics
  • Elements clau en serveis de teleassistència i monitorització
  • Plantejament de projectes i cas pràctic

Metodologia
Exposició de conceptes clau, debats, exercicis vivencials, activitat entre sessions.

Durada
Durada total de 3 hores dividides en dues sessions de 1,5 hores cadascuna (aquesta és la segona).

Facilitador: Jesús Berdún

Llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Tecnologies pel Desenvolupament Humà i la Cooperació (UPC).
Compta amb més de 10 anys d’experiència en gestió de projectes nacionals i internacionals relacionats amb l’ús de les TIC en el sector sanitari. Actualment treballa en el desenvolupament d’una estratègia d’atenció no presencial al sector sanitari a Catalunya, a la Fundació TIC Salut i Social. També ha treballat en diversos projectes relacionats amb plataformes de telemedicina, salut mòbil i plataformes de col·laboració.

Per a més informació:

Unió Consorci Formació
Ricard Llort
Tel. 932 594 381 / 669 514 531
rllort@ucf.cat
www.ucf.cat