Convocatòria SLT035-21: Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Sènior 2 (Oferta tancada)

Núm. de Registre de la convocatòria SLT-035-21

Resolució de 13 d’abril de 2021, per la qual es fa públic el resultat de la convocatòria SLT-035-21 per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Sènior 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

RESOLC:

Fer públic el resultat acordat pel Director de la Fundació TIC Salut en el marc de la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Sènior 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

Un cop dut a terme el procés de selecció definit a les bases de la convocatòria, s’adjudica el lloc de treball convocat a Raquel Artigas Monge, a qui es notificarà l’adjudicació.

Josuè Sallent

Director de la Fundació TIC Salut Social

Barcelona, 13 d’abril de 2021