Un pas més en la interoperabilitat de la recepta electrònica europea

El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, amb el suport de la Fundació TIC Salut Social, impulsa el projecte pel ‘Desplegament de serveis eSalut transfronterers a Espanya’ que acaba d’assolir una nova fita: la connexió de Catalunya amb altres països de la Unió Europea per dispensar medicaments.

El projecte preveu dispensar medicaments a les oficines de farmàcia de Catalunya prescrits en altres països europeus i viceversa.

Ara, després de diversos desenvolupaments per adaptar el sistema d’informació a la nova funcionalitat i després de superar una auditoria europea -amb un compliment per sobre del 95%-, s’ha aconseguit la homologació de Catalunya. Per fer-ho, s’han realitzat amb èxit sessions de proves amb diversos països europeus.

La interoperabilitat de la recepta electrònica europea ja és una realitat a Espanya des del 28 de juliol. Aquest servei estarà disponible inicialment amb Portugal per les comunitats autònomes de Catalunya, País Basc, les Illes Canàries, Extremadura i Madrid. Tot i que, en les fases següents, s’introduiran la resta de territoris. També està previst ampliar la interoperabilitat durant els propers mesos a altres països. Serien el cas d’Estònia, Croàcia i Finlàndia.

Per impulsar aquest projecte, ha estat clau la col·laboració de la xarxa d’oficines de farmàcia de Catalunya amb l’administració sanitària, demostrant un cop més la voluntat d’adaptar-se a les noves necessitats i millorar la qualitat i seguretat en la dispensació de medicaments a la població.

Portal de dispensació i procediment per a professionals i pacients

En relació amb la dispensació electrònica a pacients d’altres països europeus s’ha habilitat un portal de dispensació específic. I se n’ha fet formació als farmacèutics catalans per garantir que totes les oficines de farmàcia siguin coneixedores del procediment d’actuació en interoperabilitat europea.

Per més informació sobre aquest projecte podeu consultar el següents enllaços:

https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/atencio-farmaceutica/recepta-electronica/la-recepta-electronica-i-els-desplacaments/europa/

https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_es

https://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=443122

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/miSaludUE/home.htm

  • El projecte preveu dispensar medicaments a les oficines de farmàcia de Catalunya prescrits en altres països i viceversa