El Sistema d’imatge mèdica digital de Catalunya incorpora l’anatomia patològica

El Sistema d’imatge mèdica digital de Catalunya (SIMDCAT) va néixer l’any 2018 per dotar al sistema públic de salut d’un entorn segur i tecnològicament avançat on emmagatzemar i compartir serveis d’imatge mèdica digital. Actualment, el SIMDCAT és el sistema unificat que utilitza la xarxa d’entitats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) per conservar les imatges mèdiques digitals, disposar de serveis i recursos digitals basats en una mateixa arquitectura de programari i fer accessibles les imatges mèdiques digitals des dels diferents historials electrònics de salut. 

En el marc del desplegament del Pla director de Sistemes d’Informació del SISCAT, aquesta setmana ha entrat en funcionament el projecte PAT-SIMDCAT, en el qual hi participa la Fundació TIC Salut Social. Es tracta d’un nou servei especialitzat al SIMDCAT que incorpora les imatges mèdiques d’anatomia patològica generades pels centres del SISCAT. En el seu estudi dels canvis morfològics apareguts als òrgans i teixits, l’anatomia patològica fa ús tant de l’observació a simple vista com del suport microscòpic d’alta resolució. El resultat d’aquest procediment solen ser imatges mèdiques digitals que necessiten d’un entorn d’emmagatzematge especialitzat i la possibilitat de consultar-les amb molt alta resolució, que des d’aquesta setmana ofereix el SIMDCAT. 

El projecte de desenvolupament al SIMDCAT d’un entorn específic per a les imatges mèdiques d’anatomia patològica presenta múltiples beneficis als agents del sistema de salut de Catalunya. Per una banda, es dota als professionals d’aquesta especialitat d’un entorn de treball en xarxa basat en la tecnologia al núvol i s’optimitza el procés de diagnòstic anatomopatològic perquè es posen a disposició dels professionals de manera immediata i segura les imatges mèdiques digitalitzades. Pel que fa als pacients, es millora la qualitat assistencial i incrementa la seva seguretat. Finalment, es promou la sostenibilitat dels recursos i costos dels sistemes d’informació a salut oferint un sistema comú i compartit per a totes les entitats proveïdores. 

De manera immediata, els 7 hospitals de l’Institut Català de la Salut que formen part del projecte DigiPATICS s’han incorporat al nou servei del SIMDCAT per a l’anatomia patològica i progressivament s’adheriran la resta d’entitats proveïdores amb unitats d’aquesta especialitat. 

Font: notícia publicada pel Departament de Salut de la Generalitat