El COIB i TIC Salut Social renoven un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes TIC en l'àmbit de la salut

Autor: TIC Salut Social   /  31 de enero de 2022

Barcelona, 14 de gener de 2022

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i la Fundació TIC Salut Social han signat una ampliació del conveni de col·laboració preexistent entre les dues entitats.

L’objectiu d’aquesta addenda és establir un Pla d’Actuació per identificar, definir, coordinar i executar projectes i actuacions conjuntes. D’aquesta manera, els dos organismes segellen el seu compromís per seguir impulsant iniciatives que aportin un valor diferencial a nivell d’ús de les TIC a l’àmbit de la salut mental com a estratègia de recolzament a la gestió de serveis sanitaris. 

Més concretament, l’acord està circumscrit en el marc del procés d’acreditació d’aplicacions mòbils de l’entorn salut de la fundació, on la COIB posa a disposició del Comitè d’Experts Funcionals del qual n’és membre, la seva expertesa i coneixements en l’àmbit dels continguts que han de presentar les diferents solucions que superin el procés d’acreditació.

Dins els productes avaluables pel Comitè d’Experts Funcionals s’hi destaquen no només apps mòbils sinó també dispositius associats com glucòmetres, polseres, sensors i tota mena de wearables pensats per recollir dades biomètriques.