Apostes del Pla de Salut 2021-2025 en clau TIC

La Fundació TIC Salut Social està alineada amb les estratègies del pla, presentat pel Sistema de Salut de Catalunya

El passat dijous 17 de març es va presentar en un acte públic i a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art Catalunya el Pla de salut de Catalunya 2021-2025. El document pivota sobre quatre grans estratègies, sorgides de les prioritats detectades en la salut poblacional i en el Sistema de Salut, i conté objectius estretament relacionats amb la tasca de la Fundació TIC Salut Social. El pla aporta 70 accions traçadores, i dona especial èmfasi a l’envelliment saludable, amb 8 accions vinculades a gent gran.

“La Fundació TIC Salut Social, com a organisme de l’ecosistema de salut català, és un agent clau en el desplegament del Pla de Salut, ja que estem vinculats de manera directa amb moltes fites relacionades amb la digitalització i l’ús de les TIC en l’entorn sanitari”, afirma el Director de la Fundació TIC Salut Social, Eugeni Fernández.

El pla, presentat pel Conseller de Salut, Josep Maria Argimon i amb la participació de la Directora General de Planificació en Salut, Aina Plaza, descriu els següents àmbits d’actuació:

Estratègia 1: Igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida

L’estratègia 1 fa èmfasi en la promoció del benestar emocional i físic de les persones, i en la prevenció dels problemes de salut que poden generar desigualtat d’oportunitats per al desenvolupament personal saludable, per raó de sexe o gènere, condicions socioeconòmiques, nivell d’estudis, territori o edat. La forma de viure i els entorns relacionats amb els eixos de desigualtat són rellevants en la repercussió de la salut de les persones i la qualitat de vida. L’estratègia està estructurada en dos grans eixos: Criança Saludable i Salut i benestar des de la infància fins a la vellesa. La Fundació contribueix a aquesta línia estratègica amb projectes com InterSocial, que pretén definir el vocabulari controlat comú a utilitzar per interoperar informació dins els sistemes d’informació de l’atenció social i també entre salut i social i millorar la integració de les dades dels serveis socials de Catalunya. Així mateix, participa activament al hub europeu Active and Healthy Living in the Digital World, que uneix a actors clau del sector per promoure una vida activa i saludable.

Estratègia 2: Entorns saludables

L’estratègia 2 té en compte la contribució des de salut per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i de totes les mesures que ajudin a mitigar les desigualtats. Inclou les àrees de salut pública tradicionals orientades a l’entorn la protecció de la salut com, la salut ambiental i alimentària, el control de la contaminació i el desplegament de la vigilància epidemiològica. També inclou l’abordatge de les malalties emergents i epidèmies, l’emergència climàtica o la resistència als antibiòtics.

Des de l’esclat de la COVID-19, la Fundació ha participat activament en projectes de transformació digital relacionats amb la gestió de la pandèmia.

Estratègia 3: Integració de l’atenció a la salut

L’estratègia 3 inclou accions per a la transformació del model d’atenció a les persones, treballant sobre les prioritats detectades i les necessitats poblacionals. Reforça l’orientació salutogènica i comunitària, l’atenció integrada al territori i la integració dels serveis socials i sanitaris. Tot això, fent èmfasi en la transformació dels àmbits de l’atenció primària de salut i comunitària, els serveis de salut pública, l’atenció a la salut mental i les addiccions, l’atenció sociosanitària i l’atenció hospitalària.

Els tres grans eixos d’aquest àmbit són: Xarxes territorials d’atenció comunitària i de salut integrada; Àmbits de transformació dels serveis de la salut; i Atenció integrada Social i Sanitària. Uns eixos sobre els quals es desprenen accions traçadores comunes en molts projectes de TIC Salut Social: la voluntat d’acompanyar en la creació de xarxes territorials d’atenció per garantir una millor accessibilitat i resolució, i avançar en el desplegament territorial de projectes integrats d’atenció social i sanitària. LATITUD o Model d’Atenció No Presencial en clau digital n’és l’exemple.

Estratègia 4: Palanques de canvi transversals

L’estratègia 4 inclou els aspectes necessaris per fer realitat les tres estratègies anteriors i que cal treballar de manera conjunta per recuperar el sistema de salut i transformar-lo. Són necessaris uns elements facilitadors com, per exemple, la participació ciutadana, el lideratge professional, la governança de la salut des de diferents instàncies del sistema de salut, la recerca i innovació i les tecnologies de la informació.

L’eix 13, de Transformació Digital, és l’àmbit més destacat per a la Fundació TIC Salut Social, ja que les accions traçadores responen directament a la seva missió, tant en alguns dels projectes en què participa com en les seves diferents àrees de treball:

· Estructurar mecanismes d’intercanvi d’informació sanitària que afavoreixin el funcionament integrat del sistema de salut.

· Avançar en la transformació digital per millorar l’atenció integrada a la salut i la resolució.

· Potenciar les competències digitals en salut de la ciutadania i dels professionals.

Alguns dels projectes més destacats on participa la fundació són COMPDIG-Salut, per dissenyar un mapa de competències digitals i crear un model d’avaluació i d’acreditació de les competències digitals dels professionals de salut a Catalunya; elaborar les bases dels continguts formatius a partir del mapa de competències digitals; i implementar els itineraris formatius per obtenir l’acreditació en competències digitals en Salut. Un altre projecte i funció a destacar és el Mapa de Tendències, un estudi anual que realitza sistemàticament la fundació per determinar el grau de digitalització de les eines i serveis assistencials de l’ecosistema.

Relacionada amb aquesta estratègia també destaca el desplegament del Programa Salut/ IA on la fundació juga un rol destacat. D’aquest àmbit se’n desprèn la creació de dades sintètiques de diferents sectors de salut, tant per entrenar algoritmes d’IA com per a funcions orientades a la formació.

  • El document pivota sobre quatre grans estratègies, sorgides de les prioritats detectades en la salut poblacional i en el Sistema de Salut, i conté objectius estretament relacionats amb la tasca de la Fundació TIC Salut Social