"Roadmap" i model de governança

29 /Nov
29

Nov

  • Transformación Digital

Webinar organitzat pel consorci del projecte X-eHealth per tal de definir un model d’Història Clínica Electrònica Europea per compartir informació de salut de manera segura, el model de governança i estructures de gestió.