Ushahidi

Social

Más información

  • Cost: Gratuita
  • Versió revisada: 2.202350.2 (Android), 2.0.0 (iOS)
  • Data revisió: 29/12/2023 (Google Play), 15/12/2023 (App Store)
  • Marc de referència: Taula del Tercer Sector
  • Especialidad: Civismo y valores
  • Adreçat a: Ciudadanía

Accede al Activo

Dirigido a: Ciudadanía

Ciutadania

Els desplegaments d’Ushahidi són un conjunt d’eines que permeten a les persones recopilar, organitzar i visualitzar dades en un sol lloc. Us ajuden a crear enquestes personalitzades, importar dades de serveis de tercers (com ara SMS i Twitter) i després compartir-les públicament en un mapa o una línia de temps.