Openness

Organització institucional i estructura administrativa

Organització institucional i estructura administrativa

Estatuts

Consulta els darrers Estatuts de la Fundació TIC Salut Social.
Check Date of last update: 07/05/2019 9:30h

Missió i visió

Impulsant la innovació.

Organigrama

Òrgans de govern

Patronat.

Òrgans consultius

La fundació.

Acords de Constitució

Consulta el document.
Strategy and activities

Strategy and activities

Go to link
Gestió de recursos humans

Gestió de recursos humans

Go to link
Gestió econòmica, comptable i pressupostària

Gestió econòmica, comptable i pressupostària

Go to link
Contractació pública

Contractació pública

Go to link
Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració

Go to link

Flash TICSS Newsletter

Subscribe and receive monthly news and announcements by email

Email