Transparència

Transparència

Entitat pública al teu servei

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació TIC Salut Social fa pública la següent informació:

Strategy and activities

Strategy and activities

Go to link
Organització institucional i estructura administrativa

Organització institucional i estructura administrativa

Go to link
Gestió de recursos humans

Gestió de recursos humans

Go to link
Gestió econòmica, comptable i pressupostària

Gestió econòmica, comptable i pressupostària

Go to link
Contractació pública

Contractació pública

Go to link
Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració

Go to link

Flash TICSS Newsletter

Subscribe and receive monthly news and announcements by email

Email