Vic acull les XII Jornades R+D+I TIC Salut Social per debatre sobre cures, atenció integrada i el canvi de paradigma en la cultura organitzativa

Les XII Jornades R+D+I TIC Salut Salut Social celebrades ahir a l’Aula Magna de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i co-organitzades per la Fundació TIC Salut Social i la Universitat de Vic, i amb la col·laboració de l’ICS Catalunya Central, el Consorci Hospitalari de Vic, Althaia, l’EAP Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i FORES van abordar el desplegament de la integració social i sanitària de manera pràctica.

El conseller de Salut de Generalitat de Catalunya, Manel Balcells, va inaugurar l’acte destacant “que els reptes són clars i intensos. L’Agència Integrada d’Atenció Social i Sanitària és un instrument per desplegar amb efectivitat l’atenció integrada i dins d’aquest instrument hi tenim també la tecnologia”.

Amb la mirada posada en la comunitat i les TIC, la jornada va acollir més de 270 persones amb perfils interdisciplinaris com treballadores socials, infermeres, metgesses, psicòlogues, tecnòlegs i càrrecs directius del Sistema de Salut i el Departament de Drets Socials. El debat generat va permetre tractar l’estat de la qüestió a partir d’evidències basades en la recerca, projectes i iniciatives reals.

Cures dirigides per la persona

En una intervenció conjunta entre Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut, i Marta Segura, directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials, l’audiència va conèixer la perspectiva política en matèria de cures i atenció integrades. El desplegament d’un canvi en el model d’atenció s’està iniciant a partir de set regions de Catalunya amb la intenció d’extrapolar-lo de manera progressiva a tot el territori català. En aquest sentit, es vol aprofitar el coneixement i expertesa d’Osona, Manresa, Amposta, Gironès, Garrotxa/Ripollès, El Prat i Barcelona per iniciar aquesta fase inicial.

L’accent posat en el territori no és casual. Són les professionals com infermeres o treballadores socials qui tenen coneixement de causa i qui millor poden ajudar a potenciar el que Segura apuntava: “El concepte de cures centrades en la persona està obsolet. En un context de societat digital com l’actual hauríem de parlar de cures dirigides per la persona” on la decisió final de com vol ser atesa una persona depèn en última instància de la beneficiària del servei.

Marta Segura, directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials.

Canvi de paradigma en la cultura organitzativa

El col·loqui va continuar amb una reflexió sobre com integrar per atendre millor, dut a terme entre el Sr. Toni Dedeu, assessor d’Atenció Primària de Salut i Integrada a l’Organització Mundial de la Salut, i el Sr. Jordi Piera, director d’estratègia en salut digital del Servei Català de la Salut. Piera va reflexionar sobre algunes claus per a l’èxit en la gestió del canvi afirmant que “cal trencar les dinàmiques de treball aïllades i verticals entre diferents nivells assistencials i organitzatius. També entre les especialitzacions professionals i el model operatiu en la prestació de serveis i compartició d’informació dels sistemes”. Segons els ponents, l’èxit d’integrar cures rau en un canvi de paradigma sobre la cultura organitzativa. Formular-la com un tot, treballar de manera conjunta i per un objectiu comú. És a dir, replantejar-se tota la vessant organitzativa. En aquest escenari les TIC juguen un rol important per facilitar la comunicació i compartició de coneixement i informació.

Piera concloïa, “ens equivocarem menys si pensem en el cicle de treball. Quin és el procés assistencial, quina necessitat d’informació té i com apliquem solucions a casuístiques concretes”.

La jornada va concloure amb píndoles de coneixement aportat per diferents projectes tecnològics i d’atenció a la persona a càrrec d’entitats i organitzacions de la Catalunya central.


Contacte per a més informació: 

UVic – UCC

Eva Funoll: Tel. 628 383 421 – eva.funoll@uvic.cat

Fundació TIC Salut Social

Victor Barberà Aranda: Tel. 677345129 – vbarbera@ticsalutsocial.cat