Nou impuls per integrar l'atenció social i sanitària a l'Aran

Els Servicis Assistenciaus Integrats d’Aran han signat un conveni de col·laboració amb el centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la Universitat Politècnica de Catalunya (IDEAI-UPC) i la Fundació TIC Salut Social per desenvolupar els aspectes estratègics, funcionals i tecnològics del Programa d’Atenció Domiciliària Integrada Social i Sanitària de l’Aran. Aquest Programa, finançat amb fons Next Generation, implica a aquestes tres organitzacions perquè treballin conjuntament per operativitzar la gestió de dades i la informació prevista donant resposta a tasques com la configuració i desplegament de la Unitat d’Anàlisi del Coneixement per a l’estratificació, la identificació precoç de situacions de vulnerabilitat, el monitoratge, el seguiment de les persones i els serveis, l’avaluació, la planificació i la presa de decisions en relació a la salut i el benestar de la població de la Vall d’Aran.

La directora de l’IDEAI-UPC, Karina Gibert, destaca que “la proposta d’integració tan pionera dels models social i sanitari proporciona una visió holística de les persones que permet tenir en compte no només els símptomes de malalties, sinó tot el context de l’individu per fer valoracions més acurades i augmentar els èxits dels tractaments sanitaris i les intervencions sociosanitàries, i construir una relació més amable entre el sistema de salut i social i les persones usuàries”. Així mateix, remarca que “organitzar sota les tecnologies més modernes les dades permetrà poder aprendre d’elles amb tècniques d’intel·ligència artificial que a mig termini puguin ajudar a anticipar problemes tant per a les persones com per a la gestió del propi sistema de salut, sempre des d’una perspectiva escrupolosament ètica i amb totes les garanties de privacitat i seguretat”.

Per afrontar amb èxit els reptes que implica el projecte, a banda del conveni signat, els Servicis Assistenciaus Integrats d’Aran han creat una xarxa de col·laboració i treball conjunt entre empreses, acadèmia, organismes assistencials i ciutadania. Aquesta estratègia en xarxa té com a finalitat afavorir el desenvolupament de projectes conjunts, la recerca i la formació continuada dels professionals. Com afirma el director gerent, Jordi Vilana“aquestes sinergies promouen noves idees que impulsen el sistema cap a la innovació i l’excel·lència al temps que redueixen incerteses”.

El projecte està estructurat en tres grans línies de treball (modelització, gestió de dades i implementació del model integrat) i està liderat des de la Vall d’Aran. A banda de la Fundació TIC Salut Social i l’IDEAI-UPC, també hi participa la Fundació Unió com a líder de l’àmbit de la modelització. Segons Vilana, “aquest ecosistema d’aliances afavoreix la co-creació de valor a través de xarxes d’agents que treballen junts sumant capacitats per acomplir els objectius estratègics del nostre territori; és un entorn en el qual tothom hi guanya.

Compromís amb el futur en clau de present

Amb aquest projecte, la Vall d’Aran fa un pas innovador cap a una atenció de salut i social més integrada i eficient. Sota el lema ‘Mos centram en tu, mos encuedam de tu’ (Ens centrem en tu, tenim cura de tu), el territori s’ha dotat d’un model pioner que té com a objectius millorar la qualitat de vida de la població, optimitzar recursos i compartir informació entre els àmbits la salut i social.

El Model d’Atenció Integrada d’Aran es basa en la humanització de l’assistència posant a les persones al centre dels processos, promovent la inclusió, l’atenció de qualitat i la igualtat d’oportunitats. Aquest enfocament holístic millora l’eficiència de les organitzacions prestadores de serveis i facilita als professionals obtenir una visió integral de les casuístiques que influeixen en la salut i el benestar de la ciutadania.

Un dels objectius del projecte és fomentar la participació i proactivitat entre tots els nivells assistencials i professionals que el conformen. En aquest sentit, com diu el director gerent dels Servicis Assistenciaus, “cal conèixer les necessitats de les famílies i de la comunitat i, amb l’ajuda de la tecnologia, avançar cap a models predictius i més proactius”. Per aquest motiu, una de les primeres mesures en el trànsit cap a un nou model integrat és la creació d’espais conjunts entre professionals dels dos àmbits assistencials o la reconfiguració dels equips en atenció primària formats per treballadors/es socials, educadors/es socials, infermers/es i metges/ses.

Competències plenes en matèria de salut i social 

La prestació de serveis integrats a l’Aran es caracteritza per tenir una visió global que busca donar resposta a les diferents necessitats assistencials de la població. El territori té competències plenes en matèria de salut i serveis socials des del 2001 i 2004, respectivament. Tal com explica el director gerent dels Servicis Assistenciaus, aquesta governança i finançament unificat a través del Conselh Generau d’Aran és una de les claus per garantir els recursos necessaris per a la sostenibilitat del sistema i treballar de manera autònoma l’atenció integrada.