La 5G pot millorar els serveis domiciliaris de salut a zones rurals

La subdirectora d’Infraestructures Digitals i Comunicacions Electròniques de la Generalitat, Cristina Campillo, i el director de la Fundació TIC Salut Social, Joan Guanyabens, han presentat avui a Móra d’Ebre els resultats d’una prova pilot en l’àmbit de la salut i la 5G realitzada sobre dos casos d’ús: una ecografia mòbil i un sistema de monitorització de malalts crònics a domicili.

Des de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital i la Fundació i2CAT s’està impulsant el projecte TDA 5G Rural. Un dels objectius d’aquest projecte és identificar casos d’ús que puguin ajudar al desplegament de la xarxa 5G en entorns rurals de Catalunya, a curt i mig termini i, alhora, posar la tecnologia al servei de la ciutadania. Gràcies a aquesta estratègia, i en l’entorn de l’àrea 5G de les Terres de l’Ebre, s’està treballant la implementació de la 5G a l’entorn de salut, amb la col·laboració de la Fundació TIC Salut Social.

Tal com ha apuntat Guanyabens, “el desplegament de la 5G a zones rurals com les Terres de l’Ebre és una oportunitat clau per incorporar millores en els processos assistencials i els serveis basats en teleassistència com el monitoratge remot en salut”.

De la seva banda, la subdirectora d’infrastructures ha incidit en el fet que “l’estratègia de desplegament de tecnologia digital avançada al territori en democratitza l’accés i equilibra la igualtat d’oportunitats de les persones, visquin on visquin

A l’estudi hi ha participat el Consell Comarcal de Ribera d’Ebre, la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, SalutEbre, i professionals assistencials i de gerència de l’Hospital de Tortosa, l’Hospital Comarcal de Mora d’Ebre, l’EAP Altebrat, el CAP Tortosa, el CAP Flix i de l’equip de suport domiciliari del grup Sagessa. “Iniciar un cas d’ús sobre salut i 5G i amb aplicació inicial a les Terres de l’Ebre ens omple d’orgull i ens dona tot el sentit al projecte Coebrelab 5G” afirma el vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i conseller responsable de l’Àrea TIC, Jesús Álvarez, que destaca els “molt bons resultats a nivell tecnològic i sobretot a nivell social que està donant l’aposta comarcal pel laboratori d’innovació social i digital, que amb gairebé vint projectes impulsats és la més activa de les nou que hi ha al país”.

Projecte i casos d’ús

La regió de les Terres de l’Ebre va ser seleccionada per dur a terme la prova pilot per la seva condició de regió altament rural, conformada per un gran nombre de municipis amb poca població. Atès el baix nombre d’habitants, el nombre de centres sanitaris disponibles en el territori és reduït i aquests es troben allunyats d’alguns dels municipis, obligant a pacients i professionals sanitaris a desplaçar-se.

L’objectiu d’aquest projecte ha estat definir, desplegar i testejar diferents escenaris de serveis sanitaris remots, tenint en compte les opcions tecnològiques que ofereix la 5G a les Terres de l’Ebre. Després d’analitzar diferents escenaris mèdics, el grup de treball va establir que el pilot tindria dos casos d’ús: l’ecografia mòbil i la monitorització de malalts crònics.

D’una banda, el resultat de les proves constaten que la cobertura 5G permet la transmissió d’imatges d’ecografies sense les alteracions que provoca la cobertura 4G. L’ecografia mòbil, per tant, emergeix com un cas d’ús clau aplicable a l’àmbit de la salut ja que possibilita la creació d’un CAP mòbil, habilitant un vehicle sanitari equipat amb un ecògraf, que permeti portar aquesta tecnologia directament a les zones que ho requereixin. Aquesta proximitat pot augmentar la detecció precoç de malalties o afeccions que requereixen una resposta ràpida.

D’altra banda, en el cas de l’escenari de monitorització de crònics, l’informe determina que la configuració dels equips l’ha de fer un professional tècnic, i que cal fer una configuració personalitzada per a cada usuari, la qual cosa implica una major complexitat per al seu desplegament. No obstant, l’ús domiciliari per part del pacient, un cop configurat, és molt senzill per a persones que tinguin una habilitat tecnològica baixa, però no és possible per a individus sense coneixements bàsics de l’ús de les TIC.

TDA 5G RURAL: Tecnologies Digitals Avançades per al desplegament del 5G en zones rurals de Catalunya

TDA 5G Rural és un projecte de recerca i innovació impulsat per la Generalitat de Catalunya en el marc de la seva estratègia Digital Catalonia i liderat per la Fundació i2CAT. Pretén definir un model de desplegament de la tecnologia 5G amb les màximes prestacions i amb la mínima inversió per tal d’accelerar el desplegament en les zones rurals de Catalunya i així millorar-ne la competitivitat i els serveis. L’objectiu principal és combatre l’escletxa digital al nostre país a través d’un nou model basat en la col·laboració publicoprivada i de compartició d’infraestructura activa.

Gràcies als aprenentatges de la prova pilot a les Terres de l’Ebre, les entitats participants a l’informe ara treballen per validar un 5G Medical kit per un servei de CAP mòbil que pugui proveir de serveis sanitaris domiciliaris a 4.000 nuclis secundaris amb més de 400.000 habitants a les 6 regions sanitàries no metropolitanes de Catalunya.

Podeu descarregar-vos l’informe complet a https://i2cat.net/tda-5g-rural/

  • Ho constata l’informe de la prova pilot sobre l’ús de la tecnologia 5G per a serveis sanitaris a l’entorn domiciliari al laboratori 5G de Terres de l’Ebre. L’acompanyaven els responsables de les entitats que han dut a terme les proves, Fundació TIC Salut Social i Fundació i2CAT