Convocatòria de projectes de recerca en matèria d’addiccions amb fons Next Generation

El Ministeri de Sanitat ha aprovat l’Ordre SND/722/2022, de 26 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria de 2022 per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes de recerca en matèria d’addiccions, finançats amb fons europeus Next Generation. D’entre els diferents projectes que es preveuen finançar es contemplen els d’aplicació i avaluació de noves tecnologies a la prevenció, tractament i reducció de danys en l’àmbit de les addiccions.

Els projectes s’hauran de desenvolupar en un termini de 18 mesos des de la resolució de concessió de la convocatòria  i emmarcar en alguna de les següents línies prioritàries: 

  • Impacte de la COVID-19 i de les accions de control de la pandèmia en el consum de substàncies i les conductes amb potencial addictiu 
  • Impacte de la COVID-19 i de les accions de control de la pandèmia en les persones afectades per les addiccions 
  • Impacte dels canvis socials recents en el consum de substàncies i en les persones afectades per les addiccions.  
  • Avaluació de la utilitat de l’aplicació de noves tecnologies a la prevenció, el tractament i la reducció de danys en l’àmbit de les addiccions 
  • Elaboració i validació de guies i protocols de prevenció i assistència en addiccions comportamentals 

L’import total de les subvencions a atorgar és d’1.050.000 euros, i l’import de les despeses sol·licitades per cada projecte haurà de ser d’entre 100.000 i 350.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE i  la presentació de sol·licituds es portarà a terme a través de la seu electrònica del Ministeri de Sanitat o el Registre Electrònic Comú.  

Font i més informació:

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert

Bases reguladores i convocatòria

  • La convocatòria contempla projectes d’aplicació i avaluació de noves tecnologies a la prevenció, tractament i reducció de danys en l’àmbit de les addiccions