JORNADA “Experiències en l´ús dels sistemes de gestió de dosis en diagnòstic per la imatge”

25 /Jun
25

Jun

  • Observatory
  • Sala de actes. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
  • 25 June 2018 De 8.30 h a 15.00 h
  • La jornada es d’accés lliure per tots els professionals sanitaris interessats en el tema.

INTRODUCCIÓ
Es pretén realitzar una revisió de les experiències pràctiques sobre la gestió de la dosi de radiació en diagnòstic per la imatge amb el suport de programes informàtics específics. Es comentaran les recomanacions dels experts sobre la metodologia de registre de la dosi en els diferents equips radiològics, així com l’experiència en l´ús d’aquesta informació per reduir la dosi de radiació als pacients.

OBJECTIUS
Explicació i discussió de la metodologia del registre de la dosi en els diferents equips radiològics.
Explicació i discussió dels comitès multidisciplinars per la gestió de la dosi.
Experiència en estratègies per l´optimització de la gestió de la dosi.
Presentació i discussió de les recomanacions pràctiques i de l´experiència de cada ponent.

ACREDITACIÓ
La jornada està acreditada per FENIN

AUDIÈNCIA
La jornada està oberta a tots els professionals assistencials implicats en la realització diària dels estudis de diagnòstic per la imatge com radiòlegs, metge nuclears, físics, DUI i tècnics en radiologia, així com tots els especialistes que realitzen procediments intervencionistes guiats per la imatge. També participaran experts en qualitat, directors y gerents dels centres sanitaris i autoritats sanitàries.

METODOLOGIA
Programa amb taules rodones integrades per experts en cadascun dels models de gestió de dosi.
Es realitzarà un debat entre moderadors i ponents i s´incentivarà la participació activa de la audiència.

INSCRIPCIONS
La jornada es d’accés lliure per tots els professionals sanitaris interessats en el tema.

Per inscripcions: Enviar correu electrònic a
secretaria@radiolegscat.cat amb:
• Assumpte: Inscripció Jornada Gestió de Dosi
• Nom i cognoms:
• Correu electrònic:
• Localitat:
• Professió / càrrec:
• Centre de treball: