OmiCat

Les ciències òmiques són un conjunt de disciplines vinculades a la bioquímica i la biologia molecular a través de les quals es pot assolir un coneixement en termes analítics, de les característiques i del contingut global d’una mostra biològica.

Centren el seu estudi a la totalitat d’un tipus de biomolècules concretes i el tractament conjunt de dades aportades per les diferents disciplines ofereix una visió integral de la mostra estructurada en diferents nivells o capes d’informació.

Ciències òmiques en salut

La creació dels biobancs i dels laboratoris d’anatomia patològica ha aconseguit recaptar un gran nombre de mostres, les quals han estat analitzades des de les diferents “òmiques” (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, nutrigenòmica, epigenòmica, entre d’altres) per poder obtenir nova informació d’un fenomen biològic. Fins ara, ens hem beneficiat d’aquestes ciències per a la creació de biomarcadors que s’associen o prediuen un procés biològic, ja sigui normal o que comporta a una malaltia.
 

Els sistemes de salut podran utilitzar la informació obtinguda a partir de les “òmiques” per tractar els patiments més freqüents d’una població utilitzant la medicina personalitzada. Al mateix temps, es deu contemplar que les dades generades per aquesta disciplina hauran de respectar els aspectes ètics i legals establerts per la legislació, amb la finalitat de protegir l’anonimat dels individus, així com establir quin ús es fa d’aquestes dades, per la vessant de recerca i assistencial.

Cadena de valor

 • Mostreig

  Procés de presa de la mostra (sang, saliva) i empaquetat per conservar-la fins a l’anàlisi

 • Seqüenciació

  Descodificar l’ordre dels nucleòtids al genoma

 • Anàlisi

  Identificar les variants que causen la malaltia. Generalment es fa amb el suport de a bioinformàtica

 • Interpretació

  A partir de les dades d’anàlisi, proporcionar informació clínica

 • Aplicació

  Indústria farmacèutica, teràpies o serveis mèdics i assistencials

PDF disponible per descarregar properament

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Desplegar les accions específiques en el marc del PERIS 2021-27.

 • Avaluar l’ aplicabilitat òmica en els àmbits de la recerca i els serveis assistencials.

 • Analitzar el marc legislatiu vigent incorporant la vessant de protecció de dades (DPD) en aquest àmbit.

 • Incorporar la informació relativa a proves òmiques a la Història Clínica dels centres i la integració a la Compartida (HC3/HES).

 • Estructurar el model de compartició de dades òmiques (reutilització per recerca) i comunicació entre centres (interoperabilitat).