mConnecta

  • mConnecta és l’eina digital que contribueix a la millora de la qualitat dels serveis assistencials de salut potenciant el model d’atenció no presencial digital. Permet incorporar les dades provinents de dispositius mèdics i d’aplicacions mòbils (APPs) en els processos assistencials de seguiment de manera segura.

01. Eina digital de suport a l’atenció no presencial

Els professionals poden indicar al pacient l’ús de dispositius mèdics i APPS que recullen la informació d’aquests dispositius en temps real, l’estandaritzen i la mostren tant al professional com al pacient tenint en compte les seves necessitats. D’aquesta manera mConnecta fa possible un seguiment continu i en temps real que evita desplaçaments innecessaris dels pacients i permet personalitzar l’assistència a les seves característiques.

Els professionals de les diferents línies d’atenció obtenen una visió 360º del pacient consolidant un seguiment coordinat, transparent i traçable durant tot el procés assistencial.

02. Utilització de mConnecta pel SISCAT

La utilització de la plataforma mConnecta per part de les entitats que formen part del SISCAT, implica completar un procés anomenat procés d’adhesió. Aquest procés consisteix en realitzar un seguit d’activitats de caire tecnològic, funcional i de gestió del canvi per tal de preparar i assegurar la correcta integració de mConnecta com a eina digital de suport als processos assistencials de l’entitat.

L’oficina de suport de mConnecta proporciona el suport necessari per a la realització del procés d’adhesió a les entitats interessades, que poden mostrar el seu interès a través del següent formulari.

Per a l’adhesió de l’entitat a mConnecta, des del punt de vista tecnològic cal dur a terme una sèrie d’actuacions que només serà necessari realitzar una única vegada.

Des del punt de vista funcional i de gestió del canvi caldrà establir un pla d’integració per a cadascun dels processos assistencials que es vulguin evolucionar.

 


Si tens interès en mConnecta i vols ampliar informació pots contactar amb l’Oficina Tècnica de mConnecta clicant aquí:

otmconnecta@ticsalutsocial.cat

03. Processos assistencials digitals disponibles

Els beneficis del model assistencial no presencial s’apliquen als processos assistencials de mConnecta i reforcen el model actual d’atenció sanitària.

La integració d’un procés assistencial a mConnecta segueix els següents passos:

 

 

La incorporació de nous processos assistencials en mConnecta el lidera l’Àrea Sanitària del CatSalut que en fa la selecció.

El disseny del nou procés està liderat per la Fundació TIC Salut Social amb el suport del CatSalut que el valida. Per a la construcció d’un nou procés és crea un grup de treball interdisciplinar format per professionals experts i representants d’entitats del mon de la salut com entitats proveïdores del SISCAT, col·legis professionals, associacions de pacients, patronals i Sistema Sanitari Català.

Així els nous processos assistencials tenen una visió de 360º on es contempla la visió del professional, la visió del ciutadà i la visió del sistema. Per tant, es desenvolupen requeriments funcionals que incideixen en aquestes tres dimensions.

Un cop definits funcionalment es realitza el desenvolupament tecnològic per tal oferir-los com un servei a les Entitats del SISCAT.

A la fase operativa és realitza una gestió del canvi on és facilita tota la formació i documentació funcional per tal que els professionals de la salut puguin aplicar el nou procés i s’integra amb els diferents Sistemes d’Informació del SISCAT.

A continuació es mostren els processos assistencials que s’estan incorporant a mConnecta i la seva fase d’integració:

 

 

 

Procés assistencial 

Descripció

 Fase d’integració

Seguiment Cirurgia Major Ambulatòria de Varius Incorpora una solució webapp al pacient per tal que informi de l’evolució la intervenció en varius. El pacient rebrà durant set dies un missatge SMS amb un enllaç per tal de poder informar el seu estat de salut.  Operatiu
Diabetis Permet la prescripció i monitorització  de les dades generades dels diferents dispositius que utilitzen els pacients per al seguiment i control de la diabetis (glucòmetres, sensors de monitorització contínua i bombes d’insulina).

Pot incorporar la prescripció d’APP’s que acompanyin als diferents dispositius

 Desenvolupament     tecnològic
Seguiment Postintervencionisme en dolor lumbar Incorpora una eina que permet al ciutadà informar diferents aspectes del seu estat de salut abans i després de  l’aplicació d’una infiltració lumbar (amb o sense radiculàlgia).

Aquestes dades s’informen en tres blocs:

·         Valoració de l’estat de situació del ciutadà abans de l’aplicació de la tècnica.

·         Seguiment de la infiltració.

·         Seguiment del resultat al mes, tres mesos i sis mesos de l’aplicació de la tècnica.

 Requeriment funcional
Trastorn Bipolar Permet la prescripció d’una app per tal que els pacients amb Trastorn Bipolar pugin informar al seu professional del seu estat d’ànim i rebre consells de salut.  Requeriment funcional