DELIVER

  • Promoure les competències digitals del professionals de la salut donant suport al procés de transformació digital de diverses regions europees.
  • Proporcionar les bases per una educació en competències digitals de qualitat per a adquirir les competències necessàries en comunicació TIC, tele-monitorització, solucions de tele-medicina entre d’altres.

01. Descripció

El procés de transformació digital al sector salut requereix l’ús de tecnologies digitals als sistemes de salut europeus. Els professionals de la salut són un element clau en l’acceleració d’aquest procés.

La EU Joint Action Health Workfirce Planning and Forecasting afirma que les competències digitals son bàsiques pel futur dels professionals de la salut, ja que necessàriament es necessitarà saber com transmetre els coneixements en salut al nou paradigma de la salut digital.

DELIVER va dirigit a diferents grups de professionals de la salut, tant a hospitals com a altres àrees.

Aquest projecte compta amb 4 partners de diferents països: Dinamarca, Itàlia, Eslovènia i Espanya.

DELIVER és un “action research project” que produirà resultats amb uns estàndards d’alta qualitat i que agafarà metodologies de co-creació i co-disseny.

El pla genèric transnacional d’educació, les eines d’e-learning i la plataforma d’e-learning es duran a terme de manera conjunta.

 

02. Dades del projecte

Programa: ERASMUS+

Tema: KA204 – Strategic Partnership for adult education

Pressupost total: 300.586 €

Pressupost TIC Salut: 30.144 €

Web oficial del projecte