Competències digitals dels professionals

  • Dissenyar el mapa de competències digitals per a professionals assistencials.
  • Crear el model d’avaluació i d’acreditació de les competències digitals per a professionals assistencials.
  • Elaborar les bases dels continguts formatius a partir del mapa de competències digitals.

01. Aplicació de les TIC

L’aplicació de les TIC emergents han provocat una veritable revolució que afecta, directa o indirectament, al conjunt de la societat. Aquestes noves eines han transformat la manera d’interactuar en societat.

02. Àmbit dels serveis socials i de salut

Un nou model de gestió i d’assistència per part de de la ciutadania com un agent apoderat que participa directament en les fases del procés d’atenció

El procés de transformació està comportant la demanda d’un nou model de gestió i d’assistència per part de la ciutadania, que incorpori l’ús de les tecnologies en la prestació dels serveis amb l’objectiu de fomentar l’eficiència del servei, incrementar la qualitat en tots els processos i entendre a l’usuari com un agent apoderat que participa directament en les fases del procés d’atenció.

03. Major i millor digitalització

Davant d’aquest escenari marcat per la necessitat d’una major i millor digitalització dels processos i de les relacions i l’aparició de noves potencialitats, els professionals exerceixen un rol imprescindible per a l’establiment de nous models d’atenció a la població. En aquest sentit, es requereixen actuacions que facin possible la capacitació d’aquests professionals per adequar i incrementar el seu desenvolupament professional en el context digital que ens envolta i fer front als nous reptes.