DPD Salut

Drets

Drets

Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals, que vol dir poder controlar què es fa amb aquestes dades. Això implica saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d’on prové, per a quina finalitat té les dades i a qui les facilita, ja que es tracta d’informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.

El DPD de Salut vetlla de forma independent perquè les entitats adherides que tractin dades respectin el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Des del DPD de Salut, també informem les persones sobre els seus drets, com s’exerceixen i què poden fer si no es respecten.

Per a més informació:

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/

 

 

 

 

 

 

 

Catàleg de serveis

Catàleg de serveis

Anar
Entitats adherides

Entitats adherides

Anar
Avaluació d’Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD) en Salut

Avaluació d’Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD) en Salut

Anar
Documentació

Documentació

Anar
Contacte

Contacte

Anar

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email