DPD Salut

DPD de Salut

DPD de Salut

La Fundació TIC Salut Social, entitat adscrita al Departament de Salut, per la seva configuració, finalitats i característiques, ha estat designada com a Delegat de Protecció de Dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document d’adhesió.

Funcions:

El delegat de protecció de dades té, entre d’altres, les funcions següents:

 • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
 • Supervisar que es compleix la normativa.
 • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

Catàleg de Serveis

 1. FORMACIO I ASSESSORAMENT
  1. Disseny i implantació de polítiques de protecció de dades.
   Implantació de mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per defecte adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.
  2. Implantació de mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.
  3. Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció de dades.
  4. Assessorament als equips de compliment dels interlocutors designats.
 2. SUPERVISIÓ
  1. Identificació de les bases jurídiques dels tractaments.
  2. Compliment dels principis relatius al tractament, com els de limitació de finalitat, minimització o exactitud de les dades.
  3. Contractació d’encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes o actes jurídics que regulin la relació responsable-encarregat.
  4. Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les quals van originar la recollida inicial de les dades.
  5. Valoració de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats.
  6. Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequades a les necessitats i característiques de l’organització i de les raons que justifiquin la transferència.
  7. Anàlisi de risc dels tractaments realitzats.
  8. Auditoria de protecció de dades.
  9. Investigació d’ofici o a sol·licitud de part.
 3. ACOMPANYAMENT A LES AVALUACIONS D’IMPACTE
  1. Determinació de la necessitat de realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades.
  2. Realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades.
 4. COOPERACIO AMB LES AVALUACIONS D’IMPACTE
  1. Establiment i gestió dels registres d’activitats de tractament.
  2. Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades, inclosa l’avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els procediments de notificació a les autoritats de supervisió i als afectats.
  3. Consulta prèvia Art. 36.
  4. Consultes vàries.
 5. INTERLOCUCIÓ I PUNT DE CONTACTE
  1. Registre i seguiment de peticions, consultes i incidències al DPD.
  2. Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats,
  3. Relacions amb les autoritats de supervisió.
  4. Coordinació amb el grup dels DPD del sector Salut.
  5. Coordinació amb el grup dels DPD de la Generalitat i el seu sector públic.
  6. Portal de l’Oficina del DPD.
Contacte

Contacte

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a  qualsevol qüestió relacionada…

Anar
Documentació

Documentació

Normativa Instrucció Nomenament del DPD de Salut Adhesions Recomanacions, guies i informes Models Materials d’actes, jornades i congressos

Anar
Dret de les persones interessades

Dret de les persones interessades

Teniu dret a saber si els Responsables Adherits a aquesta Oficina o la Fundació TIC Salut Social està…

Anar
Entitats adherides

Entitats adherides

Anar

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email