Tic Salut Social Generalitat de catalunya

Flash TICSS

En aquesta edició del mes de març us expliquem que s’ha celebrat recentment una reunió dels representants catalans als grups de treball dels 4 Motors d’Europa, apropem els detalls d’un projecte europeu per millorar el diagnòstic i la predicció del càncer a través de la IA i el bigdata, apps en salut mental al telèfon mòbil i privacitat, entre d’altres temes d’interès.

Links d’interès

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
© TICSS - Generalitat de Catalunya 2013-2018

Vols deixar de rebre aquests correus electrònics?
Pots
actualitzar les teves preferències o cancel·lar la subscripció.

Fundació TIC Salut Social
Edifici Salvany
C/Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona