UN Buddy First Aid

Urgències

Salut

Social

Més informació

  • Desenvolupador: United Nations
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.0.8
  • Data revisió: 13/8/2023
  • Marc de referència: Taula del Tercer Sector / Organització de les Nacions Unides
  • Especialitat: Urgències, Acció comunitària i voluntariat
  • Adreçat a: Pacients, Ciutadania

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients, Ciutadania

Pacients, Ciutadania

Les Nacions Unides es comprometen a proporcionar un nivell constant d’atenció mèdica d’alta qualitat a tot el personal de la missió; independentment del país, situació o entorn en què es rep el tractament mèdic. El curs de primers auxilis de Buddy estableix estàndards clars per als conjunts d’habilitats de primers auxilis necessaris.