Ucippain

Medicina del dolor, Pediatria

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Antonio Martínez Cervelló
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.4
  • Data revisió: 27/10/2020
  • Marc de referència: Distintiu AppSaludable
  • Especialitat: Pediatria
  • Adreçat a: Professionals de salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professionals de salut

Eina per a ús només per professionals d’Unitats de Cures Intensives (UCIs) Pediàtriques. Selecció d’escala de valoració del dolor a pediatria segons característiques del pacient.