Ucippain

Més informació

Desenvolupador: Antonio Martínez Cervelló

Cost: Gratuïta

Versió revisada: 1.4

Data revisió: 27/10/2020

Marc de referència: Distintiu AppSaludable

Especialitat: Pediatria

Adreçat a: Professionals de salut

Eina per a ús només per professionals d’Unitats de Cures Intensives (UCIs) Pediàtriques. Selecció d’escala de valoració del dolor a pediatria segons característiques del pacient.

Descarrega la App