TripApp

Social

Més informació

  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 3.1.2 (Android)
  • Data revisió: 20/01/2023 (Android)
  • Marc de referència: m4social
  • Especialitat: Drogodependència i altres addiccions
  • Adreçat a: Ciutadania

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Ciutadania

Ciutadania

TripApp és una aplicació destinada a reduir els danys relacionats amb el consum de drogues, proporcionant a la gent informació honesta i fiable sobre elles. Connecta les persones directament amb els resultats del control de drogues, proveïdors de serveis de reducció de danys, informació sobre un ús més segur i legislació sobre drogues.