Too Good To Go: End Food Waste

Social

Més informació

  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 24.1.1 (Android), 24.1.10 (IOS)
  • Data revisió: 31/01/2024 (Android), 30/01/2024 (IOS)
  • Marc de referència: Opcions | Impulsem el consum conscient
  • Especialitat: Acció comunitària i voluntariat
  • Adreçat a: Ciutadania

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Ciutadania

Ciutadania

Cada any es llença un terç dels aliments. Too Good To Go està intentant canviar-ho. Utilitzeu l’aplicació per rescatar bosses sorpresa plenes d’aliments deliciosos i excedents de les empreses properes.