TFG Calculadora

Nefrologia

Salut

Més informació

 • Desenvolupador: imedical Apps
 • Cost: Gratuïta
 • Versió revisada: 3.2 (Android)
 • Data revisió: 01/08/2021 (Google Play)
 • Marc de referència: Fundació iSYS
 • Especialitat: Nefrologia
 • Adreçat a: Professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professionals de la salut

L’aplicació “TFG Calculadora: Ronyó Salut i ERC Etapa” està destinada a ajudar els professionals de la salut a calcular la taxa de filtració glomerular (TFG) estimada a la pràctica diària en funció del nivell de creatinina sèrica i altres paràmetres. Els resultats de la TFG han de determinar l’estadificació de la malaltia renal crònica (ERC).

 • Càlcul basat en la National Kidney Foundation.
 • Càlcul exacte i precís de la TFG per estimar la salut renal.
 • Proporciona les cinc fórmules de càlcul de la TFG més utilitzades (Cockroft-Gault, MDRD, CKD-EPI 2009, CKD-EPI 2012 i Schwartz)
 • Estadificació i maneig de la malaltia renal crònica (ERC) segons el resultat de la TFG.
 • Comparació de diverses les fórmules (Cockroft-Gault, MDRD, CKD-EPI 2009, CKD-EPI 2012 i Schwartz) en un mateix pacient.
 • És totalment gratuïta.