SSIBE – Serveis Salut Integrat

Informació

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.2.0
  • Data revisió: 27/05/2020 (Google Play), 28/05/2020 (App Store)
  • Marc de referència: Hospital de Palamós
  • Especialitat: Informació
  • Adreçat a: Pacient

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients

Pacient

La part pública mostra notícies actuals, la localització dels centres i els temps d’espera a Emergències.

A la part privada de l’usuari, aquest pot demanar cites mèdiques i consultar l’agenda tant per ell mateix com per persones vinculades.