ShareTheMeal: Charity Donat‪e

Social

Més informació

  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 7.23.2 (Android), 7.24.3 (iOS)
  • Data revisió: 4/01/2024 (Google Play), 10/01/2024 (App Store)
  • Marc de referència: Taula del Tercer Sector / Organització de les Nacions Unides
  • Especialitat: Acció comunitària i voluntariat, Pobresa i inclusió social
  • Adreçat a: Ciutadania

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Ciutadania

Ciutadania

ShareTheMeal és l’aplicació benèfica del Programa Mundial d’Aliments de les Nacions Unides que us permet alimentar un nen famolenc amb un toc al telèfon. A mesura que el món s’enfronta a un nombre rècord d’emergències, la taxa de fam augmenta. La bona notícia? La fam és totalment solucionable.