SER-SEMFYC

Reumatologia

Salut

Més informació

  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.0.7 (Android), 1.0.7 (iOS)
  • Data revisió: 04/12/2018 (Google Play), 05/12/2018 (App Store)
  • Marc de referència: Fundació iSYS

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Desenvolupador: Sociedad Española de Reumatología

Participació de centres reconeguts o professionals: Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (SEMFYC); Dra. Ana Urruticoechea Arana, reumatòloga; i Dr. Fernando León Vázquez, metge de família. Comitè editorial: doctors Iñigo Rúa-Figueroa, José Luis Andreu, Alejandro Olivé, Mercedes Freire i Vicente Giner.

Serveis destacats: Admissió al centre

La Societat Espanyola de Reumatologia (SER) i la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (SEMFYC) han desenvolupat conjuntament una guia sobre les malalties autoimmunes sistèmiques per facilitar la derivació al reumatòleg per part del metge d’atenció primària, amb l’objectiu de detectar i remetre les possibles sospites d’aquest tipus d’afeccions.

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una guia de derivació que ajudarà al metge d’atenció primària en la presa de decisions davant la sospita clínica d’una EAS, facilitant el seu reconeixement i la seva derivació al reumatòleg si s’escau.

L’objectiu secundari és sensibilitzar als metges de família de l’existència d’aquestes patologies menys freqüents, millorar la qualitat de les derivacions, disminuir els temps d’espera i coordinar els dos nivells assistencials en relació amb aquestes patologies.