SAP SJD

Informació

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Fama Systems
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.1.28 (Android), 1.1.28.18 (iOS)
  • Data revisió: 24/02/2022 (Google Play), 28/02/2022 (App Store)
  • Marc de referència: Hospital Sant Joan de Déu
  • Especialitat: Informació
  • Adreçat a: Professional

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professional

Amb aquesta app els professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu poden informar ràpidament als serveis de manteniment, missatgeria, gestió de residus etc. de qualsevol petició, incidència o sol·licitud d’assistència. A més, poden mantenir el seguiment de l’estat de la seva petició i veure la resolució.