ReHand, Rehabilitación de mano

Fisioteràpia

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Healthinn
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 3.3.3
  • Data revisió: 26/05/2022 (Google Play), 27/05/2022 (App Store)
  • Marc de referència: Distintiu AppSaludable, Conselleria Salut i Consum Eivissa i Formentera
  • Especialitat: Fisioteràpia
  • Adreçat a: Pacient i professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients, Professionals sanitaris

Pacient i professionals de la salut

ReHand és una eina per a la prescripció i realització de programes d’exercici terapèutic per a la rehabilitació del segment canell-mà-dits. El seu ús està indicat en aquells pacients amb afectació de tipus traumatològica, ortopèdica i/o neurològica del segment canell-mà-dits. ReHand proporciona als pacients un programa d’exercicis adaptat a la seva afectació i moment de recuperació. Igualment, proporciona a professionals sanitaris una eina de prescripció i monitorització d’exercici terapèutic. Ha estat desenvolupada per un equip de fisioterapeutes i sota les directrius de professionals mèdics del sector.