Read by QxMD

Informació

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: QxMD Medical Software Inc. / WebMD
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 8.3.3 (Android), 8.5.0 (iOS)
  • Data revisió: 07/07/2022 (Google Play), 09/06/2022 (App Store)
  • Especialitat: Informació
  • Adreçat a: Professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professionals de la salut

Read by QxMD ofereix un lloc únic per estar al dia de les noves investigacions mèdiques i científiques, llegir ressenyes de temes destacats i cercar a PubMed.