Read by QxMD

Més informació

Desenvolupador: QxMD Medical Software Inc. / WebMD

Cost: Gratuïta

Versió revisada: 8.3.3 (Android), 8.5.0 (iOS)

Data revisió: 07/07/2022 (Google Play), 09/06/2022 (App Store)

Especialitat: Informació

Adreçat a: Professionals de la salut

Read by QxMD ofereix un lloc únic per estar al dia de les noves investigacions mèdiques i científiques, llegir ressenyes de temes destacats i cercar a PubMed.

Descarrega la App