RACE Scale

Neurologia

Salut

Més informació

Desenvolupador: Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

Cost: Gratuïta

Participació de centres reconeguts o professionals: Hospital Germans Trias i Pujol (emergències mèdiques); Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ;

Dra. Pérez de la Ossa – neuròloga Hospital Germans Trias i Pujol (líder del projecte RACE); Dr. Xavier Jiménez-Fàbrega – SEM i director PLANUC (col.laborador en el desenvolupament de l’App);

Dra. Montse Gorchs – infermera SEM (col.laboradora en el desenvolupament de l’App); Dr. Rafael Pitarch Flors (col.laborador en el seu desenvolupament tècnic)

Versió revisada: 2 (Android), 7 (iOS)

Data revisió: 02/12/2021 (Google Play), 28/02/2022(App Store)

Marc de referència: Fundació iSYS

Especialitat: Neurologia

Adreçat a: Professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professionals de la salut

Aplicació dissenyada per calcular l’escala neurològica RACE (Rapid Arterial Occlusion Evaluation). Prediu d’una forma senzilla i fiable la presència d’una oclusió arterial proximal en pacients amb un ictus isquèmic agut de la circulació cerebral anterior. Dirigida per valoració neurològica inicial pre-hospitalària realitzada per tècnics sanitaris dins de protocol i filosofia del “Codi Ictus” on el temps és vital (“Time is brain”).