RACE Scale

Més informació

Desenvolupador: Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

Cost: Gratuïta

Participació de centres reconeguts o professionals: Hospital Germans Trias i Pujol (emergències mèdiques); Dra. Amparo Machancoses Primo; Dr. Rafael Pitarch Flors

Versió revisada: 2 (Android), 7 (iOS)

Data revisió: 02/12/2021 (Google Play), 28/02/2022(App Store)

Marc de referència: Fundació iSYS

Especialitat: Neurologia

Adreçat a: Professionals de la salut

Aplicació dissenyada per calcular l’escala neurològica RACE (Rapid Arterial Occlusion Evaluation). Prediu d’una forma senzilla i fiable la presència d’una oclusió arterial proximal en pacients amb un ictus isquèmic agut de la circulació cerebral anterior. Dirigida per valoració neurològica inicial pre-hospitalària realitzada per tècnics sanitaris dins de protocol i filosofia del “Codi Ictus” on el temps és vital (“Time is brain”).

Descarrega la App